6.4.15

Βασικές Αντιλήψεις για την Τέχνη

3. Η Τέχνη ως Έκφραση των Συναισθημάτων των Δημιουργών 
4. Η Τέχνη ως Ελεύθερο Παιχνίδι της Φαντασίας 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: