7.4.15

Η Μοντέρνα Τέχνη ως αναφορά της Τέχνης στον ίδιο της τον Εαυτό - Στοχασμός πάνω στο Νόημα της Καλλιτεχνικής Δραστηριότητας


πηγές:  
  • Αρχές Φιλοσοφίας, Β΄ Λυκείου  
  • Ιστορία της Τέχνης, Γ΄ Λυκείου 
  •  Αρχές Φιλοσοφίας, Βιολέττα Δαραδήμου, Ελληνικά Γράμματα  
  • Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης