29.3.15

Βασικές Αντιλήψεις για την Τέχνη

1. Η Τέχνη ως μίμηση ή αναπαράσταση της φύσης και της ζωής  

2. Η Τέχνη ως αποκάλυψη μιας βαθύτερης πραγματικότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια: