11.8.14

«Το Θεατρικό Παιχνίδι ως Εργαλείο για την Ανάδειξη και την Καταπολέμηση των Φαινομένων της Καταπάτησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».


Το σχολικό έτος 2013 - 2014 εργαστήκαμε πάνω στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Το Θεατρικό Παιχνίδι ως Εργαλείο για την Ανάδειξη και την Καταπολέμηση των Φαινομένων της Καταπάτησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» στο 2ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων.


Το πρόγραμμά μας είχε δύο συνιστώσες: Από τη μια ήταν ένα θεατρικό εργαστήρι με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τη θεατρική τέχνη, να χαρούν, να παίξουν, να ξεδώσουν και να συνεργαστούν. Από την άλλη ήταν μια ομάδα προβληματισμού πάνω σε σύγχρονα φαινόμενα καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ρατσισμός, η μετανάστευση, η βία, η ισότητα των δύο φύλων κ.ά. ήταν κάποια από τα θέματα που μας απασχόλησαν και που πιστεύουμε πως πρέπει να θίγονται στο σχολείο. Ζητούμενό μας όμως δεν ήταν μόνον η ενημέρωση ή μόνον η ανάδειξη αυτών των θεμάτων, αλλά και η αναζήτηση λύσεων, η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, μα και της ενσυναίσθησης των μαθητών μέσα από τις θεατρικές τεχνικές.