21.4.13

Θαλής ο Μιλήσιος
Γύρω στο 620 π.Χ. γεννήθηκε στη Μίλητο της Μικράς Ασίας μια συμπαθητική και ξεχωριστή προσωπικότητα, ο Θαλής. Ένας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, ένας επιστήμονας που τα θεωρήματά του αποτελούν θεμέλια για τη Γεωμετρία.

Μου είναι δύσκολο να φανταστώ νέο τον παλαιότατο αυτόν πρόγονό μας κι όταν αναφέρομαι σε αυτόν μού έρχεται να τον αποκαλέσω «ο παππούς ο Θαλής». Με τα μάτια της φαντασίας μου τον βλέπω ως αεικίνητο γεράκο, σαν τρελό επιστήμονα, που συνεχώς θα παρατηρούσε και θα κρατούσε σημειώσεις για τα θαυμαστά συμπεράσματα στα οποία κατέληγε. Κι όμως ο Θαλής υπήρξε κάποτε νέος (ίσως και ωραίος), και πάσχιζε να επιβιώσει σε μια κοινωνία προσγειωμένων γήινων. Οι συμπολίτες του τον κορόιδευαν και καθόλου  δεν καταλάβαιναν τι πρέσβευε και «τι φρούτο ήταν» αυτό το παλικαράκι της Μιλήτου.