19.9.10

Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός

Στόχοι: 
  1. Να προσδιορίζουν οι μαθητές χρονικά την εποχή στην οποία ανήκει ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός και να εντοπίζουν στο χάρτη τα σπουδαιότερα κέντρα του.
  2.  Να αξιολογήσουν οι μαθητές την προσφορά του Ερίκου Σλήμαν στην αρχαιολογική έρευνα.
  3. Να κατανοήσουν οι μαθητές την κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου, καθώς και το ρόλο που έπαιξε το εμπόριο στην ανάπτυξη αυτού του πολιτισμού.
  4. Να γνωρίζουν οι μαθητές τα κοινά χαρακτηριστικά του Μυκηναϊκού Πολιτισμού.

Χρήσιμα video που αναφέρονται στο Μυκηναϊκό Πολιτισμό και βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν μια εικόνα για τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: