6.9.06

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Παρακάτω δημοσιεύω ορισμένες ερωτήσεις θεωρίας για το μάθημα της Έκθεσης - Έκφρασης γ' Ενιαίου Λυκείου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αποδελτίωση που έκανα ψάχνοντας τα τελικά διαγωνίσματα που θέτει το Υπουργείο Παιδείας στις εξετάσεις (είτε αυτές είναι επαναληπτικές, είτε για τα ΤΕΕ, είτε για εσπερινά λύκεια).1. Να βρεθεί η συλλογιστική πορεία της παρακάτω παραγράφου:

Θεσμοί που δοκιμάστηκαν στο παρελθόν επί αιώνες, που καθιερώθηκαν με αίμα πολύ, έχουν πια διαβρωθεί. Η οικογένεια, που ήταν η ζεστή φωλιά όπου πλάθονταν κι οπλίζονταν ο άνθρωπος, κάθε μέρα γίνεται και πιο σκιώδης. Ο τρόπος ζωής που είχε το παρελθόν κληροδοτήσει από γενιά σε γενιά – τιμιότητα, ντροπή, αξιοπρέπεια και κοινωνική συνεργασία – κινδυνεύει και αναιρείται καθημερινά από την πρακτική της εποχής μας. Το παρελθόν, ως αυθεντία, ως πηγή κανόνων βίου, υποφέρει από δεινή αμφισβήτηση.

Απ.: Η παράγραφος αναπτύσσεται με επαγωγική μέθοδο, διότι από επιμέρους παρατηρήσεις καταλήγουμε σε ένα γενικό συμπέρασμα, το οποίο όμως προτάσσεται (θεσμοί... διαβρωθεί)


2. Τι επιδιώκει ο συγγραφέας με τη χρήση των ερωτήσεων στην παρακάτω παράγραφο;

Τα πράγματα γίνονται κυριολεκτικά δραματικά για έθνη που διαθέτουν παρελθόν χιλιετηρίδων, όπως είναι το δικό μας έθνος. Εδώ και η ευθύνη, εθνική και προσωπική, και η δοκιμασία και το χρέος είναι πιο βαριά, πιο επίμονα. Τι θα κάνει, πώς θα σταθεί υπεύθυνα το δικό μας έθνος αντίκρυ στο παρελθόν του; Ιδού ένα ερώτημα που πρέπει σοβαρά κι επίμονα να μας βασανίσει. Τι θα κάνει μ’ αυτό το απροσμέτρητο βάρος της Ιστορίας του; Πώς θ’ αντέξει στην πίεση της εποχής και πώς θα ζήσει με ευθύνη και συνέχεια το παρόν του;

Απ.: Ο συγγραφέας με την παράθεση ρητορικών ερωτήσεων στοχεύει να προβληματίσει τον αναγνώστη και να κινητοποιήσει τη σκέψη του. Επίσης θέλει να καταστήσει τον αναγνώστη κοινωνό των προβληματισμών του και φυσικά να τον ευαισθητοποιήσει αναφορικά με τη σχέση του έθνους μας με το βαρύ παρελθόν του και το απαιτητικό παρόν του.


3. Να αναφέρετε τα λεκτικά στοιχεία, με τα οποία επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των παραγράφων του κειμένου.

[…]

Άλλες, ακόμη, τεχνικές λεπτομέρειες, όπως το κακής ποιότητας χαρτί, η άνιση κατανομή του μελανιού και γενικά η χαμηλής στάθμης παραγωγή του βιβλίου, επηρεάζουν την αναγνωσιμότητά του, τη διάθεση, δηλαδή, και τα κίνητρα του αναγνώστη να το διαβάσει. Ένα βιβλίο μπορεί να φαντάζει μωρουδίστικο εξαιτίας του σχήματος ή του μεγέθους των τυπογραφικών στοιχείων. Άλλο μπορεί να φαίνεται μη ελκυστικό λόγω του μήκους των στίχων του και της μονοτονίας της τυπογραφίας του κι άλλα μπορεί να φαίνονται «φτηνά» και ανάξια λόγου εξαιτίας λανθασμένων επιλογών για λόγους οικονομίας, όπως η κακή ποιότητα του χαρτιού ή ένα φτωχικό εξώφυλλο.

Άλλοι, επίσης, παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την αναγνωσιμότητα, είναι γλωσσικοί: η έκταση και το περίπλοκο λεξιλόγιο, οι σχοινοτενείς προτάσεις, η συγκεχυμένη διαδοχή και διάρθρωση των παραγράφων, των κεφαλαίων και όλου γενικά του βιβλίου.

Πολλά, βέβαια, εξαρτώνται από τη γλωσσική ικανότητα, την πνευματικότητα και εμπειρία του αναγνώστη και τις σχέσεις του με το συγγραφέα. Όπως λέει ένας συγγραφέας: η αναγνωσιμότητα του κειμένου είναι δυνατό να επηρεαστεί από το πόσο η εμπειρία και οι σκέψεις του συγγραφέα ανταποκρίνονται στις εμπειρίες και τις σκέψεις του αναγνώστη. Οι παράγοντες αυτοί σε σχέση με την ηλικία του αναγνώστη έχουν περιορισμένη σημασία, ωστόσο είναι έντονα καθοριστικοί στο ζήτημα αν θα συγκινηθεί ο αναγνώστης από το κείμενο ή θα το εγκαταλείψει.

Μολονότι η σύνδεση βιβλίου και αναγνώστη θεωρητικά είναι δυνατή, εντούτοις είναι περιορισμένης αξιοπιστίας. Αυτό οφείλεται στο κίνητρο του αναγνώστη και στην προσπάθεια που θα καταβάλει, όταν θελήσει να πάρει κάτι μέσα από ένα συγκεκριμένο βιβλίο ή περιοδικό. Ο αναγνώστης που θέλει να μάθει για τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή ή για την ομάδα του, για τον τραγουδιστή της αρεσκείας του, ή αναζητά πληροφορίες για μια κατασκευή ή για να βελτιωθεί σε κάτι, θα εργαστεί με πολύ ζήλο για να το πετύχει. Ένα κείμενο το οποίο βρίσκεται στις αναγνωστικές δυνατότητες ενός ατόμου μπορεί να μην είναι ελκυστικό στην ανάγνωση, αν είναι ανιαρό, προβλέψιμο και δείχνει ασήμαντο.

Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η προσέλκυση των αναγνωστών είναι υπόθεση παροχής κινήτρων. Για να εξασφαλιστούν τα αποδοτικά κίνητρα, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε και τα βιβλία και τους αναγνώστες. Έτσι, θα έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα τι είναι κατάλληλο για ποιον και πώς η ανάγνωση θα αποβεί μια ευχάριστη και δημιουργική απασχόληση.

Απ.: Η πρώτη παράγραφος συνδέεται με την προηγούμενη ( η οποία παραλείπεται) με τη λέξη «ακόμη» που εκφράζει πρόσθεση μιας επιπλέον πληροφορίας σε ό,τι είχε ειπωθεί πιο πάνω.

Η δεύτερη παράγραφος συνδέεται με την πρώτη με τη λέξη «επίσης», που εκφράζει πρόσθεση, καθώς και με τη φράση «άλλοι παράγοντες» που έχει νοηματική συνάφεια με τη φράση «άλλες τεχνικές λεπτομέρειες» της πρώτης παραγράφου.

Η τρίτη παράγραφος συνδέεται με τη δεύτερη με τη λέξη «βέβαια» που προσδίδει εμφατικότητα σε όσα υποστηρίζει ο συγγραφέας, τα οποία έτσι τα υπερασπίζεται πιο έντονα δίνοντας μάλιστα και επιπλέον πληροφορίες για να τα στηρίξει.

Η τέταρτη παράγραφος συνδέεται με την προηγούμενη αντιθετικά με τη λέξη «μολονότι».

Τέλος, η πέμπτη παράγραφος παρουσιάζει συνοχή με την τέταρτη χάρη στη λέξη «επομένως» που εκφράζει συμπέρασμα και βοηθά τον αναγνώστη να καταλάβει ότι σε εκείνο το σημείο ολοκληρώνεται ο συλλογισμός του συγγραφέα και εξάγεται μια διαπίστωση.


4. Με ποιον τρόπο γίνεται η ανάπτυξη στις παρακάτω παραγράφους;

· Κι από τον εμφύλιο σπαραγμό έπεσαν στις πόλεις πολλές και δεινές συμφορές που, όσο η φύση του ανθρώπου μένει η ίδια, έτσι συμβαίνουν και θα συμβαίνουν πάντα, άλλοτε πιο άγρια κι άλλοτε πιο ήπια, με διαφοροποιήσεις ως προς τις μορφές τους, ανάλογα δηλαδή με το πώς εκδηλώνονται κάθε φορά οι μεταβολές των συνθηκών. Γιατί τον καιρό της ειρήνης και σε καλές εποχές και οι πόλεις και τα άτομα σκέφτονται ορθότερα, αφού δεν παρασύρονται σε ακούσιες βιαιότητες· ενώ ο πόλεμος περιορίζοντας σιγά σιγά τις καθημερινές ανέσεις γίνεται δάσκαλος της βίας και τον ψυχικό κόσμο των πολλών τον διαμορφώνει σύμφωνα με τις συνθήκες που τότε επικρατούν. Απλωνόταν λοιπόν ο εμφύλιος στις πόλεις και όσες για οποιαδήποτε αιτία είχαν αργήσει να μπουν σε τέτοιες αναταραχές, μαθαίνοντας το τι είχε συμβεί αλλού, πήγαιναν ακόμα μακρύτερα σε συλλήψεις νέων σχεδίων, σε επιθετικά τεχνάσματα όσο και ασυνήθιστες εκδικήσεις.

· Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να τους αποκαλούν επιτήδειους όταν είναι φαύλοι, παρά αφελείς όταν είναι τίμιοι: για το δεύτερο αισθάνονται ντροπή, ενώ για το πρώτο καμαρώνουν. Αιτία για όλα αυτά είναι η επιθυμία της εξουσίας που προέρχεται από την πλεονεξία και τη φιλοδοξία· κι απ’ αυτά τα δύο πάλι απορρέει ο ζήλος των ανθρώπων όταν έχουν μπει σε εμφύλιο πόλεμο. Γιατί όσοι στις πόλεις γίνονταν αρχηγοί των δύο αντίπαλων παρατάξεων, χρησιμοποιώντας ωραία συνθήματα, προβάλλοντας την πολιτική ισότητα του λαού οι μεν και τη σύνεση της αριστοκρατίας οι άλλοι, παρόλο που με τα λόγια υπηρετούσαν τα κοινά, τα θεωρούσαν ως βραβείο που τους ανήκε. Κι επειδή ο αγώνας τους ήταν με κάθε τρόπο να υπερισχύσει ο ένας του άλλου, αποτόλμησαν πράξεις φοβερές κι εκτέλεσαν την εκδίκησή τους με ακόμα σκληρότερο τρόπο· και δεν την έδειχναν μέσα στα όρια του δίκαιου και του συμφέροντος της πόλης, αλλά την καθόριζαν σύμφωνα μ’ αυτό που πίστευαν ότι κάθε φορά ικανοποιούσε την παράταξή τους· κι ήταν έτοιμοι είτε με άδικες καταδικαστικές αποφάσεις είτε με βίαιη κατάληψη της εξουσίας να χορτάσουν τη φιλοδοξία της στιγμής. Το αποτέλεσμα ήταν καμία από τις δύο μερίδες να μην κάνει χρήση των άγραφων νόμων της ευσέβειας, αλλ’ αντίθετα όσους τύχαινε να κάνουν κάτι το μισητό, τους επαινούσαν με εύσχημες δικαιολογίες. Όσο για τους πολίτες που βρίσκονταν στο μέσο των δύο παρατάξεων έπεφταν θύματα και των δύο, είτε γιατί δεν αγωνίζονταν με το μέρος τους, είτε από φθόνο, στη σκέψη ότι εκείνοι μπορούσαν να επιζήσουν.


5. Να προσδιορίσετε το είδος του συλλογισμού που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας:
«Η συνηθισμένη, ωστόσο, μορφή του φανατισμού είναι αληθινά αποκρουστική. Ο φανατικός, σ’ όλες τις εποχές, είναι στενοκέφαλος και στενόκαρδος. Το οπτικό του πεδίο είναι περιορισμένο και το πείσμα του ακατανίκητο. Αγνοεί τους συμβιβασμούς, αλλ’ αγνοεί και τις καλόπιστες κ’ ευγενικές παραχωρήσεις. Φρουρός συχνά ενός δόγματος που υποστηρίζει τις εξοχότερες αρετές, όσο προχωρεί τις χάνει ο ίδιος. Γίνεται απάνθρωπος, ωμός, σκαιός, αποθηριώνεται, για να εξανθρωπίσει τους ανθρώπους. Ο φανατισμός δημιουργεί καταστάσεις βρασμού. Αλλά βρασμού από εμπάθεια, μίσος, ακόμη κ’ εγκληματική διάθεση».

Απ.: Πρόκειται για παραγωγικό συλλογισμό, αφού εκφράζεται μια γενική θέση (η συνηθισμένη... αποκρουστική), που αναλύεται στα επιμέρους χαρακτηριστικά της.

6. Να παρουσιάσετε τη δομή της παραγράφου.

Η επιτυχία αυτή δεν έχει ηθικές προϋποθέσεις. Το αντίκρισμά της είναι μονάχα κοινωνικό. Τόσο, που δίκαια θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι επιτυχία δεν μπορεί να υπάρξει για τον άνθρωπο, αν δεν υπάρχει κοινωνία, αν ο άνθρωπος δεν εισπράξει το χειροκρότημα της κοινωνίας. Δεν ενδιαφέρει αν η επιτυχία αυτή κατακτήθηκε με μέσα επαίσχυντα, με τρόπους πονηρούς, με κινήσεις ανήθικες. Για την κοινωνία αυτού του είδους η επιτυχία δημιουργεί δίκαιο. Ο επιτυχημένος δικαιώνεται, έστω κι αν πέρασε πάνω από πτώματα, επειδή η κοινωνία δείχνει να μην ερευνά τις αφορμές, τα κίνητρα, τα μέσα. Την ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Η επιτυχία στη ζωή είναι ένα αποτέλεσμα.

Απ.: θεματική περίοδος: Η επιτυχία αυτή δεν έχει ηθικές προϋποθέσεις. Το αντίκρισμά της είναι μονάχα κοινωνικό.
λεπτομέρειες: "Τόσο, που δίκαια θα μπορούσε... αποτέλεσμα."
πρόταση κατακλείδα: δεν υπάρχει.

7. Ποιον τρόπο πειθούς χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην παρακάτω παράγραφο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Υπολογίζεται ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα έξι δισεκατομμύρια τον επόμενο χρόνο. Ωστόσο οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές τρέφονται καλύτερα παρά ποτέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, πριν τριάντα περίπου χρόνια η παραγωγή τροφίμων στον κόσμο αντιστοιχούσε σε 2.360 θερμίδες κατά κεφαλήν ημερησίως, ενώ σήμερα αντιπροσωπεύει 2.740 θερμίδες. Οι ημερήσιες θερμίδες θα συνεχίσουν να αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθυσμό τουλάχιστον ως το 2010, σύμφωνα με τις αισιόδοξες προβλέψεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Απ.: Ο τρόπος πειθούς που χρησιμοποιείται είναι η επίκληση στη λογική καθώς παρατίθενται στατιστικά δεδομένα και γνώμες ειδικών επιστημόνων. Βέβαια υπάρχει και επίκληση στην αυθεντία αφού όσα υποστηρίζονται προέρχονται από στοιχεία του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

8. Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται η παρακάτω παράγραφος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Το πρόβλημα δεν έγκειται τόσο στην παραγωγή όσο στη διανομή. Σήμερα η διατροφή είναι ανεξάρτητη από την τοπική παραγωγή τροφίμων. Μερικοί από τους καλύτερα τρεφόμενους λαούς στον κόσμο έχουν την τύχη να ζουν σε χώρες όπως η Ιαπωνία όπου δεν χρειάζεται να παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους. Άλλοι λαοί πεινούν, αν και ζουν σε καταπράσινα εδάφη με συχνές βροχοπτώσεις. Ο κύριος λόγος γι’ αυτή τη διαφορά είναι η πολιτική. Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν την πολιτική βούληση να εξασφαλίσουν στον λαό τους αξιοπρεπή διατροφή, άλλες όμως όχι.

Απ.: Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Πιο ειδικά αναπτύσσεται με παράδειγμα (όπως η Ιαπωνία) και με αίτιο αποτέλεσμα. Αίτιο είναι η προβληματική διανομή των τροφίμων στον πλανήτη και αποτέλεσμα η πείνα που μαστίζει λαούς που ζουν σε καταπράσινα εδάφη.


9. Να μετατρέψετε τη σύνταξη της παρακάτω πρότασης από ενεργητική σε παθητική:

«Μ' αυτό τον τρόπο τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τον ψυχικό τους κόσμο, τη διάθεση της στιγμής, τις επιθυμίες, τα όνειρα και τις ελπίδες τους».

Απ.: Με αυτό τον τρόπο τα συναισθήματα, ο ψυχικό κόσμος, η διάθεση της στιγμής, οι επιθυμίες, τα όνειρα και οι ελπίδες τους εκφράζονται από τα παιδιά.

10. «Στόχος της καλής τυπογραφίας δεν είναι να προκαλέσει το θαυμασμό, αλλά με τον τύπο των στοιχείων της και με άλλα χαρακτηριστικά της να διευκολύνει την ανάγνωση».

Να ξαναγράψετε την περίοδο μετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

Απ.: Στόχος της καλής τυπογραφίας δεν είναι να προκληθεί ο θαυμασμός, αλλά με τον τύπο των στοιχείων της και με άλλα χαρακτηριστικά της να διευκολυνθεί η ανάγνωση.

11. Να τρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική στις παρακάτω περιόδους:

α) Αυτή η απτή, η φαινομενική πραγματικότητα θεωρείται από τους ανθρώπους της εποχής μας «επιτυχία».

β) Εντελώς διαφορετικά τοποθετείται το θέμα από την ηθική συνείδηση.

Απ.: α) Οι άνθρωποι της εποχής μας θεωρούν αυτή την απτή, τη φαινομενική πραγματικότητα "επιτυχία"

β) Εντελώς διαφορετικά τοποθετεί η ηθική συνείδηση το θέμα.

12. Να δώσετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: υφίσταται, προφητεία, αναγκάζονται, μακραίωνης, ευχέρεια.

13. Να γράψετε μια δική σας πρόταση με καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις (σε οποιοδήποτε γραμματικό τύπο): άμεσος, πιθανότητες, συνιστούν, προφύλαξης, αυτάρκεια.

14. Να γράψετε μια συνώνυμη για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: πηγάζει, απωθεί, εφήμερη, αναμφισβήτητα, δικαιώνεται.

15. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: απτό, εγχείρημα, συνασπισμός, συντελείται, ενέχει.

16. Να δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

υποστήριξη, δεινές, υπερισχύσει, μεταβολές, φθόνο.

17. Χρησιμοποιώντας καθεμία από τις παρακάτω λέξεις γράψτε από μια δική σας πρόταση, ώστε να φαίνεται η σημασία της λέξης. (Οι λέξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε αριθμό ή πτώση): ανασφάλεια, ανταγωνισμός, συγκλίνουν, πλαίσιο, βελτίωση.

18. Χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε από μία δική σας πρόταση, ώστε να προκύπτει η σημασία της λέξης:

αποτίμηση, κατανομή, διάρθρωση, βελτιωθεί, ελκυστικό. (Οι λέξεις είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε τύπο τους).

19. Να γράψετε μια δική σας πρόταση με καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις (οι λέξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όποια πτώση και αριθμό θέλετε):

ευσέβειας, γενναιοφροσύνη, φιλοδοξία, προσχήματα, συνδιαλλαγή.

20. Να δώσετε ένα αντώνυμο (αντίθετο) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: συγκεκριμένα, έντονα, απλά.

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλές ασκήσεις. Κώστας Κοκκίνης, Διευθυντής του 3ου Γενικού Λυκείου Γαλατσίου.

Ανώνυμος είπε...

πολύ καλές οι ασκήσεις σας
Αρτεμις Σάββα

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλές και βοηθητικές οι ασκήσεις, συμφωνώ.

Ανώνυμος είπε...

Ασκησεις απολυτα κατατοπιστικες αναφορικα με την θεωρια!

Ανώνυμος είπε...

ευχαριστώ για τη βοήθεια!

Ανώνυμος είπε...

Στην ερώτηση "4. Με ποιον τρόπο γίνεται η ανάπτυξη στις παρακάτω παραγράφους;" έχει παραληφθεί η απάντηση. Μήπως υπάρχει δυνατότητα ανάρτησής της;
Ευχαριστώ

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΑΣ . ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ. Αγγελική, Φιλόλογος- Ίλιον

Ανώνυμος είπε...

Είναι πολύ βασικό να ξέρεις ότι συνάδελφοι εστιάζουν στα ίδια πράγματα με εσένα και δεν είναι φειδωλοί στη δημισιεύση δικής τους δουλειάς. Σ'ευχαριστώ πολύ....

Ανώνυμος είπε...

είμαι μαθήτρια της Γ'λυκείου και μπορώ να πω πως με βοήθησαν αρκετά οι ασκήσεις ώστε να εξασκηθώ μόνη μου στο σπίτι. επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που κάνατε τέτοιου είδους αναρτήσεις ασκήσεων και με αυτό το τρόπο μπορείτε να βοηθάτε παιδιά που δεν έχουν την δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων !

Ανώνυμος είπε...

πολυ καλες οι ασκησεις σας!στις τελευταιες ερωτησεις θα αναρτησετε αργοτερα απαντησεις?

Ανώνυμος είπε...

Σε ευχαριστούμε πολύ!

Ανώνυμος είπε...

ευχαριστώ πάρα πολύ για την παράθεση μίας μεθοδικής δουλειάς